Mýty o odpadoch

1

1. Načo separovať? Veď aj tak to všetko nakoniec skončí na jednej kope.

Nie je to pravda. V niektorých obciach možno vidieť hromadný odvoz separovaného odpadu. Ten je následne roztriedený na ďalšie spracovanie.

2

2. Uzávery a etikety z PET fliaš je potrebné odstrániť.

Pri drvení a praní materiálu PET sú tieto prímesi odstránené. Takže ich pokojne môžete vhadzovať stlačené do kontejnerov na plasty aj s uzáverom.

3

3. Kelímky od jogurtu a iné platové obaly je potrebné umyť.

Drobné pozostatky jogurtu nevadia, plasty sa pred spracovaním perú. Stačí jogurt alebo iný produkt dôsledne vyškrabať a prípadne opláchnuť malým množstvom vody aby nezašpinil aj čistý odpad v nádobe. Pozor je potrebné dať pri obaloch od mastných látok. Tie pred vyseparovaním umyte teplou vodu a čistiacim prostriedkom.

4

4. Z listových obálok je potrebné okienko pred separovaním odstrániť.

Nie je to potrebné. Plastové okienko bude odstránené pri spracovacím zariadením pri recyklácii.

5

5. Kartón od vajec sa separujú ako papier

Tento materiál už nie je možné znova recyklovať preto ho vyhoďte do komunálneho odpadu alebo do kompostu.

6

6. „Tento papier je recyklovaný a tento nie je“

Veľkú časť (až polovicu) pri tvorbe nového papiera tvorí použitý papier. Každý papier je preto z časti recyklovaný

7

7. Plastové obaly od kozmetiky a čistiacich prostriedkov je potrebné dôkladne umyť.

Nie je to pravda.

8

8. Aj zrkadlo patrí do zeleného koša na sklo

Nie je to pravda. Zrkadlo obsahuje pokovované časti, ktoré pri spracovávaní spôsobujú komplikácie. Pece si neporadia ani s keramikou a porcelánom.

9

9. Polystyrén nepatrí do plastov.

Čiastočne pravda. Polystyrénové termoobaly na jedlo z reštaurácii patria do žltého koša na separovaný odpad. Polystyrén na izoláciu budov je potrebné odniesť na zberný dvor ako stavebný odpad.

10

10. Orechové lístie sa nerozkladá a nie je vhodné na kompostovanie.

Je pravda že kvôli zložkám nachádzajúcich sa v listoch orecha sa tieto listy rozkladajú dlhšie, ale ak ich predtým posekáte (napríklad kosačkou pri zbieraní a následne zmiešané s iným kompostom (napríklad trávou) počastiach budete vkladať do kompostoviska po niekoľkých týždňoch spozorujete ich rozklad. Dôležité je tiež aby bol takýto kompost dostatočne prevzdušnený.

11

11. „Semená a korene buriny v komposte prežijú a potom ich s kompostom rozsejeme po celej záhrade.“

Nie je to pravda. Mladá burina, ktorá nedosiahla štádium kvitnutia neprežije štandardné podmienky, ktoré sú vo fungujúcom kompostovisku. Húževnaté a vegetatívne sa rozmnožujúce rastliny to dokážu. Odporúčame ich preto nasekať a nechať skvasiť v dažďovej vode a až následne skompostovať.