Mýty o odpadoch

1. Načo separovať? Veď aj tak to všetko nakoniec skončí na jednej kope.

Nie je to pravda. V niektorých obciach možno vidieť hromadný odvoz separovaného odpadu. Ten je následne roztriedený na ďalšie spracovanie.

2. Uzávery a etikety z PET fliaš je potrebné odstrániť.

Pri drvení a praní materiálu PET sú tieto prímesi odstránené. Takže ich pokojne môžete vhadzovať stlačené do kontejnerov na plasty aj s uzáverom.

3. Kelímky od jogurtu a iné platové obaly je potrebné umyť.

Drobné pozostatky jogurtu nevadia, plasty sa pred spracovaním perú. Stačí jogurt alebo iný produkt dôsledne vyškrabať a prípadne opláchnuť malým množstvom vody aby nezašpinil aj čistý odpad v nádobe. Pozor je potrebné dať pri obaloch od mastných látok. Tie pred vyseparovaním umyte teplou vodu a čistiacim prostriedkom.

4. Z listových obálok je potrebné okienko pred separovaním odstrániť.

Nie je to potrebné. Plastové okienko bude odstránené pri spracovacím zariadením pri recyklácii.

5. Kartón od vajec sa separujú ako papier

Tento materiál už nie je možné znova recyklovať preto ho vyhoďte do komunálneho odpadu alebo do kompostu.

6. „Tento papier je recyklovaný a tento nie je“

Veľkú časť (až polovicu) pri tvorbe nového papiera tvorí použitý papier. Každý papier je preto z časti recyklovaný

7. Plastové obaly od kozmetiky a čistiacich prostriedkov je potrebné dôkladne umyť.

Nie je to pravda.

8. Aj zrkadlo patrí do zeleného koša na sklo

Nie je to pravda. Zrkadlo obsahuje pokovované časti, ktoré pri spracovávaní spôsobujú komplikácie. Pece si neporadia ani s keramikou a porcelánom.

9. Polystyrén nepatrí do plastov.

Čiastočne pravda. Polystyrénové termoobaly na jedlo z reštaurácii patria do žltého koša na separovaný odpad. Polystyrén na izoláciu budov je potrebné odniesť na zberný dvor ako stavebný odpad.

10. Orechové lístie sa nerozkladá a nie je vhodné na kompostovanie.

Je pravda že kvôli zložkám nachádzajúcich sa v listoch orecha sa tieto listy rozkladajú dlhšie, ale ak ich predtým posekáte (napríklad kosačkou pri zbieraní a následne zmiešané s iným kompostom (napríklad trávou) počastiach budete vkladať do kompostoviska po niekoľkých týždňoch spozorujete ich rozklad. Dôležité je tiež aby bol takýto kompost dostatočne prevzdušnený.

11. „Semená a korene buriny v komposte prežijú a potom ich s kompostom rozsejeme po celej záhrade.“

Nie je to pravda. Mladá burina, ktorá nedosiahla štádium kvitnutia neprežije štandardné podmienky, ktoré sú vo fungujúcom kompostovisku. Húževnaté a vegetatívne sa rozmnožujúce rastliny to dokážu. Odporúčame ich preto nasekať a nechať skvasiť v dažďovej vode a až následne skompostovať.