Informácia a rady občanom

Viete čo znamenajú značky na výrobkoch a obaloch?

Ak sa na obale alebo výrobku nachádza symbol znamená to, že tento obal možno zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený.

Zistite o aký materiál sa jedná, ako ho triediť a čo je možné z neho vyrobiť.

*Zadajte číslo alebo označenie nachádzajúce sa pri symbole

wdt_IDČísloSkratkaOpisVyužitie po recyklácii
1 1 PET Polyetyléntereftalát Výsledkom recyklácie plastov býva vo väčšine prípadov tzv. regranulát, čo je vstupná surovina na výrobu nových plastov. Z regranulátu pochádzajúceho zo starých PET fliaš sa vyrábajú nové PET fľaše. Niektoré zmesi plastov sa spracovávajú na nové výrobky, napr. stavebné a záhradné prvky, ako sú ploty, zatrávňovacia dlažba, či záhradný kompostér, protihlukové steny pri diaľniciach, odpadkové koše alebo záhradný nábytok.
2 2 HDPE Polyetylén s vysokou hustotou Z HDPE sa recykláciou vyrábajú hračky, rúry, potrubia.
3 3 PVC Polyvinylchlorid Recyklácia PVC je náročná. Niektoré druhy sa dajú použiť na priečne prahy ciest, stojany pre dočasne dopravné značenie a podobné výrobky.
4 4 LDPE Polyetylén s nízkou hustotou LDPE sa recykluje na výrobu nových sáčkov na potraviny a na rozličné plastické nádoby na potraviny a na iné veci.
5 5 PP Polypropylén Z polypropylénu sa vyrábajú súčiastky do čerpadiel, nádrže, armatúry a pod.
6 6 PS Polystyrén Penový polystyrén sa spracováva do izolačných tvárnic, prípadne ľahčeného betónu a ďalších tepelných izolácií.
7 7 Ostatné plasty
8 8 Ostatné plasty
9 9 Ostatné plasty
10 10 Ostatné plasty


Druhy odpadov

Odpady sú členené podľa Katalógu odpadov, ktorý je ustanovený vyhláškou č. 365/2015 Z. z.. Podľa tejto vyhlášky sa odpady členia na 20 skupín odpadov. Tie sa následne delia na podskupiny, druhy a poddruhy odpadu. Katalóg zároveň klasifikuje Nebezpečné a Ostatné odpady.

 

informacie-rady