Informácia a rady občanom

Viete čo znamenajú značky na výrobkoch a obaloch?

Ak sa na obale alebo výrobku nachádza symbol znamená to, že tento obal možno zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený.

Zistite o aký materiál sa jedná, ako ho triediť a čo je možné z neho vyrobiť.

*Zadajte číslo alebo označenie nachádzajúce sa pri symbole

Druhy odpadov

Odpady sú členené podľa Katalógu odpadov, ktorý je ustanovený vyhláškou č. 365/2015 Z. z.. Podľa tejto vyhlášky sa odpady členia na 20 skupín odpadov. Tie sa následne delia na podskupiny, druhy a poddruhy odpadu. Katalóg zároveň klasifikuje Nebezpečné a Ostatné odpady.